خوشه
تولید کنندگان
محصولات

شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی

مشاوره و مدیریت

شرکت پویا سیستم پارسیان

مدیر عامل

  • ولی الله صلاحی

تلفن و موبایل

  • +98 28 333 59219
  • +98 910 092 1174

وب سایت

  • http://www.pspeng.ir

آدرس

  • قزوین-4راه ولیعصر- ابتدای بلوار خرمشهر- نبش کوچه دمساز- پلاک 2 – طبقه 1

شرکت پویندگان

مدیر عامل

تلفن و موبایل

وب سایت

آدرس

شرکت آتیه پژوهان کیفیت

مدیر عامل

تلفن و موبایل

وب سایت

آدرس

شرکت مرکز آموزش بازرگانی قزوین

مدیر عامل

تلفن و موبایل

وب سایت

  • http://www.ibtc.ir/Qazvin

آدرس