خوشه
تولید کنندگان
محصولات

شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی

آزمایشگاه تحقیق و توسعه

شرکت دانش محور البرز

مدیر عامل

  • مهناز عبدالحسینی

تلفن و موبایل

  • +98 28 336 97245

وب سایت

آدرس

شرکت آزمایشگاه دانشگاه آزاد تاکستان

مدیر عامل

تلفن و موبایل

  • +98 28 352 70130

وب سایت

آدرس

  • قزوین- کیلومتر ۵ جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ