خوشه
تولید کنندگان
محصولات

تولید کنندگان خوشه


شرکت تولید کنندگان انگور تازه خوری

مدیر عامل

تلفن و موبایل

ایمیل و وب سایت

آدرس

1

نام : مجید رحمانی

شماره تماس : 9123820427

فعالیت : سردخانه 500 تنی ، دستگاه سورت

آدرس : شهر صنعتی کهک، صنعت 19

2

نام : شاکری

شماره تماس : 9123869186

فعالیت : سورت و بسته بندی و نگهداری انگور، صادات به امارات

آدرس : خرمدشت

3

نام : حسین قهرمانی

شماره تماس : 9123810689

فعالیت : سورت و بسته بندی و نگهداری انگور

آدرس : خرمدشت

4

نام : ارسلان خلفی

شماره تماس : 9191838898

فعالیت : سورت و بسته بندی به صورت سنتی و صادرات محدود

آدرس : فارسجین

5

نام : جعفر بابایی آقاملکی

شماره تماس : 9122820185

فعالیت : سردخانه و سورت و بسته بندی انواع میوه و سبزیجات و صادرات

آدرس : جاده اک به خرم آباد

6

نام : کرم طاهرخانی

شماره تماس : 9127808907

فعالیت : سردخانه و سورت و بسته بندی انواع میوه و سبزیجات و صادرات

آدرس : اک به طرف اسفرورین، بعد از   باسکول ، سمت راست

7

نام : محسن و وحید ذوالقدری ها

شماره تماس : 9122821240-9123827192

فعالیت : سورت و بسته بندی برای صادرات ، استفاده از سردخانه  (تر و گل) اقبالیه

آدرس : فارسجین

8

نام : سعید نصیری

شماره تماس : 9125819906

فعالیت : سورت و بسته بندی برای صادرات

آدرس : فارسجین

9

نام : عباس رجبی

شماره تماس : 9128860655

فعالیت : سورت و بسته بندی صادرات با واسطه

10

نام : محمدرضا طالبی

شماره تماس : 9127815900

فعالیت : کشت انگور تازه خوری و صادراتی

11

نام : محمدرضا ذوالقدری ها

شماره تماس : 9122824325

فعالیت : صادرات

12

نام : مجید ذوالقدری ها

شماره تماس : 9124823024

فعالیت : صادرات (چند سال پیش)

13

نام : محسن و جواد عزیزمحمدی

شماره تماس : 9121825015-9125829833

فعالیت : سورت و بسته بندی در باغ و صادرات توسط مجید رحمانی (حدود 70 تن)

14

نام : کیوان

شماره تماس : 32223972-028-32226185-028

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوین - بلوار میرزا کوچک خان - جاده رشت - کیلومتر 1

15

نام : صحرا (نازک کار)

شماره تماس : 9127831789

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوین-کیلومتر5جاده‌ تاکستان-پشت‌ انباروماشین‌آلات‌ سازمان‌کش

16

نام : سردآوران(عسگری)

شماره تماس : 33367690

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوين ،تاكستان، جاده اقباليه ، فرعي كشتارگاه قزوين مرغ

17

نام : کیوان(علیرضا و محمدرضا کیانی مطلق)

شماره تماس : 32226185-32236185

آدرس : قزوين- ابتداي جاده رشت- خ ميرزا كوچك خان- مقابل قند اتفاق

18

نام : تاکستان (بزرگ مزرعه سبز)

شماره تماس :9121819496

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوين، تاكستان، كيلومتر5به طرف زنجان

19

نام : توچال

شماره تماس :32228070

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوین - جاده قدیم قزوین - بعد از سه راهی پلی وینا - روبروی توانبخشی

20

نام : خادم مولا

شماره تماس :32233394

فعالیت : سردخانه

آدرس : زوین - البرز - شهر صنعتی - بالاتر از پل راه آهن - جنب اتحادیه امکان

21

نام : کوثر (اصغر کربلایی)

شماره تماس :32939049

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوین‌ - جاده آبیک-جنب‌ گوشت‌ زیاران‌

22

نام : زرتاک رویان شاهرود(موسویان)

فعالیت : سردخانه

آدرس : قزوين، كيلومتر5جاده تاكستان

23

نام : پگاه قزوین(برزگر)

فعالیت : سردخانه

آدرس : ورودی شهر صنعتی البرز

24

نام : آذر مروارید کاسپین

شماره تماس :2155617833

فعالیت : سردخانه

آدرس : (شهر صنعتی کاسپین)،تهران، بازار عباس آباد ،کوچه حمام چال، سرای بازرگانان، طبقه 3، پلاک 182

25

نام : مزرعه سبز خرمدشت (علی طاهری)

شماره تماس :9123828613

فعالیت : سردخانه

26

نام : عباس رحمانی(تعاونی تامین نیاز)

شماره تماس :9121819536

فعالیت : کشت انگور سالم و ارگانیک

آدرس : بوئین زهرا -روستای کچله گرد

27

نام : امید رحمانی (ایلیا گستر)

شماره تماس :09196942807

فعالیت : کشت نهال انگور و انواع نهال
آدرس : تاکستان

default-logo