خوشه
تولید کنندگان
محصولات

ليست نمايشگاه‌هاي خارجي مورد حمايت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

ليست نمايشگاه‌هاي خارجي مورد حمايت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

رديف : 1

عنوان نمایشگاه : پنجاهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزایر-الجزایر

موضوع : بازرگانی

محل برگزاری : الجزایر-الجزایر

تاریخ شروع : 97/02/18

تاريخ پایان : 97/02/23

 

رديف : 2

عنوان نمایشگاه : Russia halal expo

موضوع : حلال

محل برگزاری : روسیه-کازان

تاریخ شروع : 97/02/20

تاريخ پایان : 97/2/21

 

رديف : 3

عنوان نمایشگاه : سیال چینSIAL

موضوع : غذایی

محل برگزاری : چین-شانگهای

تاریخ شروع : 97/02/26

تاريخ پایان : 97/02/28

 

رديف : 4

عنوان نمایشگاه : مواد غذایی Africa big seven

موضوع : غذایی

محل برگزاری : آفریقای جنوبی-ژوهانسبورگ

تاریخ شروع : 97/04/03

تاريخ پایان : 97/04/05

 

رديف : 5

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه توانمندیهای ایران در گرجستان

موضوع : صنعت

محل برگزاری : گرجستان-تفلیس

تاریخ شروع : 97/04/30

تاريخ پایان : 97/05/02

 

رديف : 6

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی foodexpo

موضوع : غذایی

محل برگزاری : هنگ کنگ-هنگ کنگ

تاریخ شروع : 97/05/25

تاريخ پایان : 97/05/29

 

رديف : 7

عنوان نمایشگاه : صنایع غذایی world food مسکو

موضوع : غذایی

محل برگزاری : روسیه-مسکو

تاریخ شروع : 97/06/26

تاريخ پایان : 97/06/29

 

رديف : 8

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی گلفودGulfood

موضوع : غذایی

محل برگزاری : امارت-دبی

زمان برگزاری :مهر

 

رديف : 9

عنوان نمایشگاه : صنایع غذایی Agrofood

موضوع : غذایی

محل برگزاری : عراق-اربیل

تاریخ شروع : 97/07/16

تاريخ پایان : 97/07/19

 

رديف : 10

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه اختصاصی ایران

موضوع : عمومی

محل برگزاری : عراق- بغداد

تاریخ شروع : 97/07/29

تاريخ پایان : 97/08/01

 

رديف : 11

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی سیالSIAL

موضوع : غذایی

محل برگزاری : فرانسه-پاریس

تاریخ شروع : 97/07/29

تاريخ پایان : 97/08/03

 

رديف : 12

عنوان نمایشگاه : Korea international food and food tech expo

موضوع : غذایی

محل برگزاری : کره جنوبی-سئول

زمان برگزاری :آبان

 

رديف : 13

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی بازرگانی نیجریه

موضوع : بازرگانی

محل برگزاری : نیجریه-لاگوس

تاریخ شروع : 97/08/12

تاريخ پایان : 97/08/21

 

رديف : 14

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه اختصاصی ایران

موضوع : عمومی

محل برگزاری : عراق- بغداد

تاریخ شروع : 97/11/24

تاريخ پایان : 97/11/27