خوشه
تولید کنندگان
محصولات

جلسه مؤسسين انجمن فرآوري انگور استان قزوين

اولين جلسه مؤسسين انجمن فرآوري انگور استان قزوين در تاریخ 12 شهریور در اتاق بازرگاني و با حضور ١٥ عضو خوشه به همراه مسئولين شركت شهركهاي استان قزوين، اتاق قزوين و اتاق ايران تشكيل شد.

از اعضاي محترم خوشه شرکت های رزتاك نگين، زرين تاك آريا، كيمياتاك، فيروزه دانه طلايي، سبحان تاك،  اهورا تاك، سامان تاك، توسعه صادرات كاسپين، اشكان تاك، شهدانه، آفتاب دانه، تعاوني تأمين نيازكشمش، مينودر، خوشنام، سردخانه كرم طاهرخاني در جلسه حضور داشتند .در اين جلسه كليات اساسنامه بر أساس آخرين الزامات اتاق ايران مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت .يكي از الزامات عضويت در انجمن، داشتن كارت بازرگاني و يا كارت عضويت در اتاق بازرگاني است كه به اعضا يك مهلت سه هفته اي داده شد كه نسبت به أخذ يا تمديد كارت عضويت اتاق بازرگاني اقدام نمايند.جلسه اصلي رأي گيري جهت انتخاب اعضاي هيات مديره (٥نفر اصلي و ٢ نفر علي البدل) و همچنين انتخاب بازرسين به ماه آینده موكول شد. تشكيل اين انجمن ملزم به مشاركت فعال اعضا است تا بتوان مشكلات اين صنعت را راحتتر پيگيري و حل و فصل كرد.تا كنون شركت هاي راسن، رزتاك نگين، شهدانه، آفتاب دانه، اهوراتاك، سامان تاك، تاك نشان و تعاوني تأمين نياز كشمش آمادگي خود را جهت كانديد هيات مديره اعلام كرده اند. از دوستان علاقمند ديگر هم دعوت مي شود جهت كانديد شدن در هيات مديره و همچنين بازرس مشاركت نمايند.