خوشه
تولید کنندگان
محصولات

شرکت در نمایشگاه شیرینی و شکلات 1397

نمایشگاه شیرینی و شکلات 1397 در تاریخ 24 الی27 شهریور ماه در نمایشگاههای دائمی بین المللی تهران برگزار شد که خوشه فرآوری محصولات انگور در این نمایشگاه حضور داشت.در این نمایشگاه جلسات متعددی با شرکت های صادراتی و بسته بندی برگزار شد .امید است با تدابیر و راهکارهای انجام شده هر چه بیشتر به چرخه تولید و فرآوری و صادرات این محصول کمک کرد.