خوشه
تولید کنندگان
محصولات

سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک

سومين نمايشگاه توانمنديهاي صنايع كوچك با حضور دكتر حبيبي معاون استاندار و مسئولين استاني گشايش يافت
در أين نمايشگاه دفتر خوشه و شركتهاي تكوين ، شهدانه، خشكبار پاك، سيدكو، اشكان تاك و خوشنام نيز در قالب غرفه هايي تحت نام خوشه فرآوري انگور حضور يافتند