خوشه
تولید کنندگان
محصولات

حضور خوشه صنعتی فراوری محصولات انگور به شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران در شهریور ماه 1396 برگزار گردید که در آن خوشه صنعتی فراوری محصولات انگور تاکستان با اختصاص غرفه به چند تن از اعضای خوشه، حضور یافت.شرکت های تاک نشان اطمینان، شهدانه و اشکان تاک از اعضای خوشه صنعتی هستند که با حمایت های یارانه ای شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین توانستند در این نمایشگاه حضور یابند و به معرفی محصولات خود بپردازند.